เกม DIY สิ่งประดิษฐ์กับความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการที่ดีสำหรับเด็ก

เกม DIY สิ่งประดิษฐ์กับความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการที่ดีสำหรับเด็ก

บางครั้งการที่จะต้องซื้อของลูกเล่นให้ลูกบ่อย ๆนั้น ก็จะเป็นการใช้จ่ายโดยสิ้นเปลือง เกมใหม่ฟรี แต่ถ้าหากของเล่นชิ้นนั้นราคาไม่แพงก็พอเข้าใจได้ แต่หากแพงเกินความจำเป็นก็ไม่ควรที่จะซื้อให้

ดังนั้นหากพ่อแม่ท่านไหนที่ต้องการจะประหยัดเงินจากการซื้อของเล่น ก็สามารถทำ เกม DIY สิ่งประดิษฐ์ที่มาจากความคิดสร้างสรรคเพื่อเพิ่มพัฒนาการแก่ลูกน้อย ที่สำคัญยังประหยัดอีกด้วย

เกมDIY

โดยการนำเอาวัสดุของเหลือใช้ภายในบ้าน มาเป็นอุปกรณ์ในการประดิษฐ์ ซึ่งบางครั้งก็อาจจะทำเป็นของเล่นให้ลูกก็ได้ เพราะอย่างน้อยถ้าลูกเล่นจนเบื่อแล้วจะเอาไปทิ้งก็ไม่ต้องเสียดาย สำหรับการประดิษฐ์เกม DIY นี้สามารถที่จะเล่นกันได้ทั้งครอบครัวอีกด้วย

เกมDIY กับความคิดสร้างสรรค์ของเด็กให้ ก็เป็นเหมือนการเปิดโอกาสและเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ให้กับเด็กได้อย่างเต็มที่ อย่างเช่นเกมเศรษฐี บ้านกล่อง เกมร้อยเชือก เป็นต้น ซึ่งสำหรับเกมเศรษฐีในระหว่างที่ทำก็จะมีการวาดรูปซึ่งนั่นสามารถให้ลูกได้ลองเรียนรู้และวาดรูปพร้อมระบายสีในแบบที่เค้าต้องการได้ด้วยตนเอง 

เกม DIY ที่ช่วยในเรื่องของพัฒนาการได้อย่างไรบ้าง

เกมDIY เกมที่ช่วยพัฒนาการในเรื่องแรก ก็คือ สามารถสอนให้เด็ก ๆรู้จักประหยัด รู้จักเก็บเงิน ไม่ใช้จ่ายสิ้นเปลือง เปลี่ยนสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วเอากลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 

เกมDIY เกมที่ช่วยพัฒนาการในเรื่องที่สอง ก็คือ เป็นการเปิดโอกาสให้เด็ก ๆสามารถใช้จิตนาการ เพื่อการเรียนรู้กับสิ่งประดิษฐ์ที่อยู่ต่อหน้าได้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการวาดรูป ระบายสี 

เกมDIY ที่ช่วยในเรื่องของพัฒนาการได้อย่างไรบ้าง

เกมDIY เกมที่ช่วยพัฒนาการในเรื่องที่สาม ก็คือ เพื่อความกล้าแสดงออกทางความคิด การออกแบบ ซึ่งการประดิษฐ์สิ่งของต่าง ๆ รวมถึงเกม DIY  จำเป็นที่จะต้องใช้ความคิด วางแผนและการออกแบบ เพื่อให้ของชิ้นนั้นที่ทำออกมาดูดีที่สุด 

เกมDIY เกมที่ช่วยพัฒนาการในเรื่องที่สี่ ก็คือ ได้ใช้เวลาร่วมกันในครอบครัวมากขึ้น ซึ่งเด็ก ๆ ช่วงวัยที่กำลังเรียนรู้นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ และใช้เวลาร่วมกันกับแม่พ่อ 

เกมDIY ที่ช่วยพัฒนาการด้านจินตนาการ

เกมDIY เกมที่ช่วยพัฒนาการในเรื่องที่ห้า ก็คือ พัฒนาการของลูกเป็นไปตามวัย พร้อมกับจิตใจและสุขภาพที่ดี โดยการพยายามสอนและให้ลูกเรียนรู้ด้วยตนเองมากที่สุด โดยมีพ่อแม่อยู่ข้าง ๆ

ดังนั้นพัฒนาการของเด็ก ๆจะสมบูรณ์แข็งแรงตามวัยได้นั้น อย่างหนึ่งก็มาจาก เกมDIY ที่สามารถช่วยให้เด็ก ๆ สามารถแสดงความคิดของตนเองออกมาได้อย่างเต็มที่ และรู้สึกมีความสุขกับสิ่งที่ทำ และได้เล่นเกมอย่างสนุกสนานกับครอบครัว 

About the author